REKVALIFIKAČNÍ KURZY


NAŠE SPOLEČNOST ORGANIZUJE TYTO KURZY:PŘIHLÁŠKA

Řidič zdravotnické dopravní služby

S pořádáním rekvalifikačních kurzů pro řidiče sanitních vozů máme již 15 letou zkušenost. Aktuálně se těší velké oblibě a zájem o jejich absolvování stále roste. Kurz je akreditovaný MZDR. Rozhodnutí o udělení akreditace MZDR 11420/2021-11/ONP

Nejbližší termín kurzu: 01.07.2024 –  25.07.2024.

Odborná praxe je zajišťována v našem zdravotnickém zařízení a materiální vybavení kurzu je ve shodě s potřebami pro výkon povolání.
Teoretická část je zaměřena především na somatologii (nauka o lidském těle), technická první pomoc, hygiena a epidemiologie, součinnost s dispečinkem ZDS a pod.
Metoda výuky je zajištěna především formou přednášek, praktickým nácvikem dovedností, exkurze, odborný praktický výcvik ve zdravotnickém zařízení.

Podmíny přijetí do kurzu: očkování proti hepatitidě B, zdravotní způsobilost, min. ukončené základní vzdělání, platný OP, ŘP skupiny B, minimální věk 18 let

Způsob zakončení kurzu jsou teoretická a praktická zkouška. Výstupním dokladem je osvědčení, které osvědčuje o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných, s celostátní platností, v současnosti i s platností v rámci EU. Každý opravný/náhradní termín závěrečné zkoušky: 500,- Kč

Kurz trvá 183 hodin (80 hod. teorie,  64 hod. teorie+praktická výuka, 36 hod. praxe + 3 hod. zkouška),  12 hodin odborné stáže na zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy.  Koná se ve všední dny, po dobu 3 týdnů.

Cena kurzu činí 8.650,- Kč a tato částka musí být uhrazena při jeho zahájení či poštovní poukázkou, jejíž ústřižek předložíte. Po dohodě se ZZ zařízením či Úřadem práce zasíláme po předání certifikátů fakturu za přeškolené uchazeče.

Podmínkou pro zařazení přihlášky do kurzu je složení nevratné zálohy 1000 Kč na účet 2200303718/2010


PŘIHLÁŠKA

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 272 911 333 nebo e-mailem: amfion@amfion.cz nebo nám rovnou zašlete vyplněnou přihlášku na adresu:

Zdravotní a rehabilitačního středisko – Amfion a.s., Strojnická 999/11, 170 00 Praha 7.


PRACOVNÍ DOBA

PONDĚLÍ      8:00 – 17:00

ÚTERÝ           8:00 – 16:00

STŘEDA        8:00 – 16:00

ČTVRTEK     8:00 – 16:00

PÁTEK           8:00 – 15:00

Autorem stránek je společnost Tech-vision. Všechna práva vyhrazena.