REKVALIFIKAČNÍ KURZY


NAŠE SPOLEČNOST ORGANIZUJE TYTO KURZY:


SANITÁŘ

Rozhodnutí o udělení akreditace MZDR 64088/2016-9/ONP, ze dne 9.12.2016

Nejbližší termín kurzu:

Kurz pro všeobecné sanitáře spadá do kategorie pomocný zdravotnický pracovník. Naše zdravotnické zařízení pořádá tyto rekvalifikační kurzy již několik let.

Odborná praxe je zajišťována v našem a ve smluvních zdravotnických zařízení. Materiální vybavení kurzu je ve shodě s potřebami pro výkon povolání.
Teoretická část je zaměřena především na základy zdravovědy, hygieny a epidemiologie, první pomoc a základy péče o nemocné,psychologie atd.
Metoda výuky je zajištěna především formou přednášek, praktickým nácvikem dovedností, exkurzí a odborným praktickým výcvikem ve zdravotnickém zařízení.

Podmíny přijetí do kurzu: očkování proti hepatitidě B, zdravotní způsobilost, min. ukončené základní vzdělání, platný OP, ŘP skupiny B, minimální věk 18 let

Způsob zakončení kurzu – teoretická a praktická zkouška. Výstupním dokladem je osvědčení s celostátní platností, v současnosti i s platností v rámci EU.

Kurz trvá 150 hodin (100 hod. teorie, 50 hod. praxe + 3 hod zkouška). Koná se ve všední dny, po dobu 21 dnů.

Cena kurzu 9.500 Kč a tato částka musí být uhrazena při jeho zahájení. Po dohodě se ZZ zařízením či Úřadem práce zasíláme po předání certifikátů fakturu za přeškolené uchazeče.

Podmínkou pro zařazení přihlášky do kurzu je složení zálohy 1000 Kč na účet 2200303718/2010


PŘIHLÁŠKA

ŘIDIČ VOZIDLA DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH

Rozhodnutí o udělení akreditace MZDR 16629/2016-3/ONP, ze dne 19.4.2016

Nejbližší termín kurzu: 30. 11. 2020 – 16. 12. 2020

Odborná praxe je zajišťována v našem zdravotnickém zařízení a materiální vybavení kurzu je ve shodě s potřebami pro výkon povolání.
Teoretická část je zaměřena především na somatologii (nauka o lidském těle), technická první pomoc, hygiena a epidemiologie, součinnost s dispečinkem DNR a pod.
Metoda výuky je zajištěna především formou přednášek, praktickým nácvikem dovedností, exkurze, odborný praktický výcvik ve zdravotnickém zařízení.

Podmíny přijetí do kurzu: očkování proti hepatitidě B, zdravotní způsobilost, min. ukončené základní vzdělání, platný OP, ŘP skupiny B, minimální věk 18 let

Způsob zakončení kurzu jsou teoretická a praktická zkouška. Výstupním dokladem je osvědčení, které osvědčuje o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných, s celostátní platností, v současnosti i s platností v rámci EU.

Kurz trvá 120 hodin (70 hod. teorie, 50 hod. praxe + 3 hod. zkouška). Koná se ve všední dny, po dobu 14 dnů.

Cena kurzu činí 7.500 Kč a tato částka musí být uhrazena při jeho zahájení či poštovní poukázkou, jejíž ústřižek předložíte. Po dohodě se ZZ zařízením či Úřadem práce zasíláme po předání certifikátů fakturu za přeškolené uchazeče.

Podmínkou pro zařazení přihlášky do kurzu je složení zálohy 1000 Kč na účet 2200303718/2010


PŘIHLÁŠKA

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 272 911 333 nebo e-mailem: amfion@amfion.cz nebo nám rovnou zašlete vyplněnou přihlášku na adresu:

Zdravotní a rehabilitačního středisko – Amfion a.s., Strojnická 999/11, 170 00 Praha 7.


PRACOVNÍ DOBA

PONDĚLÍ      8:00 – 17:00

ÚTERÝ           8:00 – 16:00

STŘEDA        8:00 – 16:00

ČTVRTEK     8:00 – 16:00

PÁTEK           8:00 – 15:00

Autorem stránek je společnost Tech-vision. Všechna práva vyhrazena.