DEZINFEKČNÍ STANICE

DEZINFEKCE, DEZINSEKCE, DERATIZACE

ADRESA

Dezinfekční stanice – Amfion a.s., Bulovka 99/4, 180 00 Praha 8
Pozn.: Dezinfekční stanice se nenachází v areálu nemocnice Bulovka

DISPEČINK

+420 272 917 557
Jako jediní v Praze zabezpečujeme INFEKČNÍ PŘEVOZY

Dezinfekce, dezinsekce a deratizace poskytujeme 24 hodin denně. Pro objednání dezinfekce nebo dezinsekce kontaktujte dispečink.

Dezinfekce nebo dezinsekce vozidel cena
Nákladní automobil 740,-
Osobní automobil 598,-
Sanitní vůz 598,-
Sanitní vůz s VVN (vysoce virulentní nákaza) 1310,-
Kamion 1260,-
Autobus 1260,-

Prosím volejte předem na číslo: 272917557

Ceny za dezinfekci prostorů se odvíjejí od velikosti napadeného prostoru + náklady na dopravu dezinfektorů. Náklady na dopravu 30,- Kč/km, cena za prostorovou dezinfekci 35,- Kč/m3.

V případě dezinsekce vozidla jsme schopni nabídnout i dezinsekci uniforem posádky.

V případě, že auto bude k dezinsekci přistaveno za delší dobu než 24 hod. od napadení ektoparazity, v zájmu prevence je nutné dezinsekci opakovat po 2-3 dnech (vzhledem k životnímu a rozmnožovacímu cyklu parazitů).

Naše technologické postupy jsou v souladu s právními předpisy a jsou schváleny Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Autorem stránek je společnost Tech-vision. Všechna práva vyhrazena.